Mặt tiền của Học viện Zhonglu

Tự do phương Đông | Học viện Zhonglu

mặt tiền

GANI Volakas


Dự án dựa trên tinh hoa của việc xây dựng học viện, tích hợp nghi thức Nho giáo truyền thống và sở thích cảnh quan thiên nhiên, sử dụng phương thức "tăng, theo sau, chuyển và hợp nhất", thể hiện dày đặc và di tản, đối xứng và phối hợp, vẻ đẹp nghiêm ngặt và cân bằng, và nhận ra sự hợp nhất của trời và người.Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật