Thành viên Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC)

Thành viên Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC)

Gani đang hỗ trợ XANH như một  thành viên chính thức !

Gani được tôn vinh là một thành viên của Mỹ XANH XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG (USGBC), cung cấp, vật liệu xây dựng bền vững cho sức khỏe cho mọi người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

US.pngNhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật